Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.

Numaranın Kime Ait Olduğunu Öğrenme

numaranın kime ait olduğunu öğrenme

Telefonumuz iletişim için çok önemlidir. Her zaman yanımızda olan telefonumuza zaman zaman beklemediğimiz kişilerden telefon numaralarını cevapsız çağrılarımızda görebiliriz. Her defasında bu kişilerin kim olduğunu merak ederek zaman kaybedebiliriz. Numaranın kime ait olduğunu öğrenme işlemine göre istediğimiz zaman bu kişilerin kim olduğunu bulabilir, numara sorgulayabilirsin. Vodafone, Turkcell, Türk Telekom operatörlerinden numaranın sahibini öğrenebilirsin.

Beklediğin kişiden telefon gelmeyince belki de cevapsız çağrılarının arasında kalan numara olabilir. Sen arkadaşın aramıştır diye bir numarayı ararsın, karşına başkası çıkar. Bu durumda yapabileceğin tek güzel önlem arayan numara kim sorgulaması yapmaktır. Çünkü arayan kişinin kim olduğunu öğrendiğinde iki numarayı da ayırt etmen mümkün olacaktır. Böylelikle asıl ulaşman kişiyle ve geri dönüş sağlaman gereken kişiyle iletişime geçmiş olacaksın. İnternetten hızlı olarak numara sorgulama işlemini de 11833 rehber servisimiz ile öğrenebilirsin.

Vodafone Numarasının Kime Ait Olduğunu Öğrenme

Türkiye’de hizmet veren birçok operatör vardır. Bunlardan biri de Vodafone’dur. Vodafone numarasının kime ait olduğunu öğrenme için servisimizi kullanabilirsin. Uygulama, program, sms ile numara sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsin. İstersen tablet veya telefonuna uygulamamızı indirerek numaradan isim, isimden numara sorgulayabilirsin. 11833 rehber servisimiz ücretli bir servistir. Sorgulama yaptığında operatörlerin desteği ile sana güncel bilgi vermekteyiz. Bu nedenle güvenle sorgulama yapabilirsin ve sonuçlarına da yüzde yüz güvenebilirsin. Seni arayan numaranın kim olduğunu merak ettiğinde her zaman servisimizden bilgi ve destek alabilirsin. Bu arada internet ve uygulama üzerinden numara sorgulama yapmak istemiyor, sesli olarak müşteri temsilcilerimiz ile görüşmek istiyorsan da 11833’ü tuşlayarak numaranın kime ait olduğunu öğrenme işlemini hemen yapabilirsin.

Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis
İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis
Fatura sorgulama servisi aktif değildir.