Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.

Numara Bulma

numara bulma

Numara bulma işlemi ile bilinmeyen numaralar servisi olarak hayatınızın vazgeçilmez parçası olan telefonunuza gelen çağrıların kimden olduğunu öğrenmenize yardımcı oluyoruz. 11833 rehberlik servisimizi uygulama olarak telefonununa indirerek, internet sitemize girerek ya da 11833 hattımızı arayarak numara sorgulama yapabilirsiniz.

Numara bulma işlemi için Türkiye’de hizmet veren tüm operatörlerden sorgulama yaparak sizi arayan kişinin kim olduğunu öğrenmenize destek oluyoruz. Bilinmeyen numaralar servisleri arasında öncü konumdayız ve öncü olmaya da devam ederek her gün en iyi hizmeti sunabilmek için aralıksız çalışıyoruz.

Türkiye’nin her yerinde numara sorgulama yapabilirsiniz. Bunun için cep telefonunuzdan servisimize tıklamanız yeterli. Giriş yapmadan, üyelik yapmadan da numara sorgulayabilirsiniz. Numara bulma işleminizi çok hızlı bir şekilde ve BTK onayımız sayesinde güven içinde yapmanızı sağlıyoruz.  Yıllar önce numarasını kaybettiğiniz kişilerin telefon numarasına da servisimizde isimden sorgulama yaparak ulaşabilirsiniz. 

Numara bulma işlemi günlük yaşamınızı kolaylaştıran en güzel hizmetlerden biri olacak, dneyin, görün. 

Turkcell Numara Bulma

Turkcell numara bulma çok gerekli bir işlem olabilir. Şöyle ki, Turkcell operatöründen yeni aldığınız hatta arkadaşlarınızın telefon numaralarını ekleyecekseniz, önceki hattınızda bulunan numaraları alabilirsiniz ama telefon hafızasında kalanlar aktarılmaz. Ya da geçiş sırasında rehberiniz silinebilir. Üzülmeyin, Turkcell numara bulma ile sorunu hemen çözersiniz.  Bu arada bazen Turkcell numara bulma ücretsiz yazan sitelere rastlayabilirsiniz. Maalesef üzülerek söylememiz gerekir ki bunlar çoğunlukla dolandırıcılık siteleridir. Kullanıcılarımızın çoğu 11833’te sorgulama yapmadan önce böyle sıkıntılar yaşadığını söylemektedir. Fazla uğraşmadan, hemen doğru sonuca ulaşabilmek için Turkcell hattın üzerinden numara sorgulayabilir, numara bulma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. 

Konuyla alakalı dilerseniz önceki yazılarımızdan "İsimden Numara Bulma" başlıklı makalemizi de okuyabilirsiniz. 

Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis
İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis
Fatura sorgulama servisi aktif değildir.