Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.

İsimden Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

isimden numara sorgulama

Özel bir davet vereceksiniz ve bu davet için gün saydınız. Davetiyeleri dağıtmaya başladığınızda fark ettiniz ki davetiyenizi vereceğiniz birden çok kişinin ne bir cep telefonu var ne de adresi… Bu durumda telaş yapmamanızı öneririz. Elinize kalem kağıt alarak, cep telefonunuzdan 11833 bilgi servisimizden hizmet alarak isimden numara sorgulama yapabilirsiniz. Listenin yanına her sorgulama yaptığınızda aradığınız kişinin yanına telefon numarasını yazabilirsiniz. İsimden numara sorgulama yapmanın kolay yollarından biri de bilinmeyen numaralar servisini kullanarak işlem yapmaktır. Bu işlemler tek tıkla ve saniyeler içinde olduğu için kolayca işlem görmektedir. Hangi operatörü kullanırsanız kullanın üç dört kişi toplaşarak davetiyedeki listenizde bulunan kişilerin telefon numaralarına ulaşabilirsiniz.

Türk Telekom İsimden Numara Sorgulama

“İsimden numara sorgulama nasıl yaparım?” diye merak ettiğinizde 11833 bilgi servisimizden yardım alabilirsiniz. isterseniz müşteri temsilcimizle görüşebilir, isterseniz de online olarak isimden numara sorgulama yapabilirsiniz. Türk Telekom isimden numara sorgulama, Turkcell ve Vodafone operatörleri içinde geçerli olarak sorgulama yapmanızı imkan kılıyoruz. 11833 Turkcell, Vodafone, Türk Telekom veri tabanları üzerinden sorgulama yapmanızı sağlarız. Yüzde yüz doğru sonuçları sizlere göstererek aradığınız kişilerin telefon numaralarını bulmalarını sağlıyoruz. İstediğiniz andan itibaren isimden numara sorgulama Vodafone üzerinden de sorgulama yapabilirsiniz. En özel davetlerinizde sevdiklerinizi yanınızda görebilmeniz için sizlere yardımcı olmaktayız.

İsimden numara sorgulama yapmak servisimizden çok kolaydır. İsim soyisim ve şehir bilgisi ile kolayca telefon numarası servisimiz ile bulabilirsiniz. Yukarıda bulunan servis alanımızda ad soyad yazarak bilinmeyen numaraları öğrenebilirsiniz.

Daha önce yayınlamış olduğumuz "İsimden Numara Sorgulama" başlıklı yazımızı da inceleyerek konu ile ilgili daha fazla bilgi edinebilirsiniz. 

Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis
İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis
Fatura sorgulama servisi aktif değildir.