Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.

Numaradan İsim Sorgulama

numaradan isim sorgulama

Cep telefonumuza gelen çoğu cevapsız çağrılarda numarası rehberimizde kayıtlı olmayan kişiler tarafından gelebiliyor. Gerçek olarak tanımadığımız kişilerden gelen numaralar her zaman bizi tedirgin etmekte ve huzursuzluğa yol açabiliyor. Bunu önlemenin bir tek yolu var o da numaradan isim sorgulama yapmaktır. Numaradan isim sorgulama yapmak için sizi arayan numarayı müşteri temsilcimize söylemeniz yeterlidir. Bunun yerine müşteri temsilcimiz ile konuşmadan hemen internet üzerinden numara sorgulama yapmak için de 11833 online bilgi servisimizden faydalanabilirsiniz.

Tüm Operatörlerden Numaradan İsim Sorgulayabilirsiniz

Hangi operatörden hizmet alırsanız alın, numara sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Numaradan isim sorgulama Turkcell operatörü, Vodafone operatörü, Türk Telekom mobil operatörü, kısacası Türkiye’de hizmet veren tüm operatörler için geçerlidir. Siz de aklınıza takılan tüm soruları anında cevaplayabileceğiniz servisimiz ile bulabilirsiniz.

Rehberlik ve bilgi servisimiz RH-018 numaralı lisansa sahiptir. Tüm yapacağınız işlemler için sabit ve mobil telefon hatlarından servisimizi arayabilirsiniz. Numara sorgulama yaptığınızda sizi arayan kişinin kim olduğunu öğrenebilirsiniz. Yedi yirmi dört ister online, isterseniz de sesli olarak servisimizi arayabilirsiniz. Hizmetimiz numaradan isim sorgulama yapmanız için ve bilgi sahibi olmanız için kısacası günlük hayatınızı kolaylaştırmak için yardımcı olmaktayız.

Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis
İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis
Fatura sorgulama servisi aktif değildir.