Turkcell
Türk Telekom
Vodafone

Firma Sorgula

Aradığınız sektördeki firmaları kolay bir şekilde bulabilmeniz için firma sorgula servisimizden anında firma isimlerini öğrenebilirsiniz. Sektörünüze ait firmaları sıralayabilir, firmaların telefon numaralarını öğrenebilirsiniz. Firma sorgula servisimizde sizin için kolay bir şekilde sektörde olan firmaları sıralamanızı sağlamak için verdiğimiz hizmetlerden biridir. Merak ettiğiniz firmanın isimlerini görebilmek ve firmaları liste halinde indirmek için firma sorgulama servisimizi kullanabilirsiniz.

Ankara Firma Sorgula

Tüm Türkiye’den firma sorgulama servisimizden firma isimlerini öğrenebilirsiniz. Firma sorgulama Ankara, İzmir, İstanbul gibi büyük şehirlerde oturuyorsanız firma sorgulama yapmanız işlerinizi kolaylaştıracaktır. Ankara firma sorgula ile Ankara’da bulunan firmaların isimlerini öğrenebilirsiniz.

Firmaların telefon numaralarını öğrenmek istediğinizde firma telefon numarası sorgulama yapabilirsiniz. Kolay ve basit bir şekilde firmaların adlarını, telefon numaralarını ya da telefon numarasından kişi adlarını bulabilmeniz için firma sorgula işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Hemen şimdi firma sorgulama yapmak için yukarıdaki sorgulama alanımızı kullanabilirsiniz. Dilediğiniz zaman talep ettiğiniz kurum veya kişi hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Şirket Telefonu Sorgula

Şir­ket te­le­fo­nu sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz o­pe­ra­tör (Turk­cell, Türk Te­le­kom, Vo­da­fo­ne) ve­ri­ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den a­nın­da ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Ser­vis hiz­me­ti RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı ile sağ­lan­mak­ta­dır.­Her sor­gu­la­ma için üc­ret­len­dir­me tüm ver­gi­ler da­hil 4,9TLdir.İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­ler o­pe­ra­tör ve­ri­ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pı­lır.
BTK Lisanslı Servis
Firma Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Firma Şehir Bölge
© 2013 Jan İletişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır.