Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.

Numara Sorgulama

numara sorgulama

Numara sorgulama işlemini yapmak bilmediğiniz numaraların kime ait olduğunu öğrenebilmek için gerekli bir işlemdir. Bu işlem sayesinde arandığınız numaranın sahibini hemen öğrenebilirsiniz. Son zamanlarda çok sayıda değişik kurumların müşteri temsilcileri tarafından aranıyor ve bu durum belli bir süreden sonra can sıkıcı bir duruma dönüşebiliyor. İşte tamda bu ve bunun gibi durumlar için geliştirilen bilinmeyen numara sorgulama servisimiz aracılığı ile hemen sizi arayan numaraların kime veya hangi kuruma ait olduğunu öğrenerek, bu numaraları engelleyebilirsiniz.

Numara Sorgulama Turkcell

Türkiye'nin en büyük telekomünikasyon firmalarından olan Turkcell'e ait numara sorgulama işlemleriniz için sorgulama alanımızı kullanabilirsiniz. Numara sorgulama Turkcell ve diğer tüm operatörler için sistemimizden yapılabilmektedir. Turkcell operatörünü kullanıyor ve başka bir operatöre ait numarayı sorgulamak istiyorsanız yine bilgi servisimizi kullanabilirsiniz.

Bizim servisimiz RH-018 lisans belgesine sahip olup, sistemimizde kayıtlı olan ve sorgulama sonucunda sizlerin karşına çıkarılan sonuçlar gerçek bilgilerden oluşmaktadır.

Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis
İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis
Fatura sorgulama servisi aktif değildir.