Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.

Elektrik Faturası Sorgulama

elektrik faturası sorgulama

Elektrik hayatımızı her yönüyle etkiler. Eksikliğinde ise özellikle telefonlarımızın şarjının olmaması elektriğe bağlıdır. Bu nedenle elektrik faturası sorgulama yaparak güncel elektrik borcunu öğrenebilirsin. Türkiye’de elektrik faturası sorgulama yapabilmek için sorgu merkezlerine ya da ilgili ödeme merkezlerine gitmek gerekebiliyor. Bunun kolay yolu var. Abone numaran ile telefonundan zaman kaybetmeden sorgulama yapmanı sağlıyoruz. Çok rahat ve sadece tek tuşla fatura sorgulama yapabileceğin 11833 rehber servisimiz merak ettiklerini cevaplıyor!

Enerjisa Elektrik Faturası Sorgulama

İstanbul’da Anadolu yakasında Enerjisa, Avrupa yakasında ise CLK Boğaziçi elektrik hizmet vermektedir. Enerjisa elektrik faturası sorgulama ile Enerjisa ait faturalarınızı öğrenebilirsin. İstanbul’da sıra beklemeden zamanı yöneterek anında sorgu yapmanızı sağlıyoruz. Böylece abone numarası ile kolayca fatura sorgulayabilirsin. Kaliteli ve kesintisiz elektrik faturası sorgulama yapabilmen için operatörlerle ve ilgili kurumlar ile çalışmaktayız. Borç sorgulama, borç ödeme gibi işlemler artık internet ortamında çoğu kişi oturduğu yerde işlemlerini hallediyor. Sende fatura borcunu öğrenebilmek için yukarıdaki fatura sorgulama alanından faydalanabilirsin. Elektrik abone no öğrenme için de eski faturanın üzerinde yazan yazıya dikkat edersen göreceksin. Bu ayki borcunu öğrenmek ve güncel borcunun ne kadar olduğunu öğrenebilmek için hemen şimdi fatura sorgula!

Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis
İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis
Fatura sorgulama servisi aktif değildir.